Staadioni tänavale tuleb kõnnitee

Staadioni tänava kõnnitee rekonstrueerimise hankel oli edukas Terasteenus OÜ.
Staadioni tänava jõepoolsele osale ehitatakse Lubja-Liiva tn vahelisel lõigul 2,5 meetri laiune asfaltkattega kõnnitee. Rajatava kõnnitee ja aedade vahele ehitatakse munakividest eraldusribad. Sademevesi juhitakse restkaevudesse.
Tööde kogumaksumus on 57 340 eurot ning lõpetamise tähtaeg 2021. aasta august.

Allikas: www.tartu.ee