Aardla tänava lõik remonditakse

Aardla tänava taastusremondi hankel oli edukas RoadWest OÜ pakkumusega 118 681 eurot.
Tänav remonditakse Ülenurme ja Võru tänava vahelises lõigus, mille seisukorda on tugevalt kahjustanud raskeveokid. Lisaks sõidutee kattele korrastatakse ka äärekivid ja kõnnitee. Võru tänava ristmiku ja bussipeatuse alal uuendatakse killustikalus ja ehitatakse katend ning tagatakse  sademevee äravool.

Allikas: www.tartu.ee