Ihaste teele kavandatakse korterelamut koos lasteaiaruumidega

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Ihaste tee 2f korterelamu-lasteaia püstitamiseks ning määras katastriüksuse uueks sihtotstarbeks 75% elamumaa ja 25% ärimaa. Ihaste tee 2f korterelamu-lasteaia arhitektuurse eelprojekti kohaselt on tulevane kuuekorruseline hoone L-kujulise põhiplaaniga. Hoonesse on projekteeritud 35 korterit ja ühele korrusele lasteaiaruumid. Hoonele on kavandatud osaliselt maa all asuv sõidukite parkla. Projekteeritaval alal paikneb ka lasteaia hooviala.

Allikas: www.tartu.ee