Liiklusinfo

Esmaspäeval, 14. juunil kell 8.30 - 16.30 freesitakse ja paigaldatakse Kroonuaia – Emajõe ristmikul asfaltkatte tasanduskihti. Suletud on väljasõidud Emajõe tänavast Kroonuaia tänavale. 

Tallinna suunal saab liikuda Vabaduse pst – Lai – Jakobi. Supilinna poolsest Emajõe tänavast saab väljuda ringiga Herne tänava kaudu.


 

Seoses sademeveetorustiku rajamisele järgneva tee-ehitusega jääb Nurme tänav Vahi ringristmiku ja Kruusamäe tänava vahelises lõigus 9. kuni 22. juunini läbivale liiklusele suletuks.

Kohalikele elanikele võimaldatakse läbipääs. Ümbersõiduna saab kasutada Kruusamäe ja  Kummeli tänavat.


Seoses sademeveetorustiku ehitusega suletakse esmaspäeval, 14. juunil alates kella 9.00st liikluseks Raatuse tänava Põigu ja Pika tänava vaheline lõik. Tööd kestavad teelõigul kuni 25. juulini.

14. ja 15. juunil on suletud Raatuse - Põik tn ristmik. 16. juunil ristmik avatakse ja seejärel suletakse umbes 3-4 nädalaks liiklemine Raatuse tänava lõigul Põik - Pikk tn.
Ümbersõiduna saab kasutada Narva mnt - Kivi - Pikk ja Pikk - Roosi - Narva mnt.
Juuli teises pooles jõuab tööde järg Raatuse ja Pika tänava ristmikule, mis suletakse kolmeks-neljaks päevaks liikluseks. Enne ristmiku sulgemist koostatakse eraldi liiklusskeem ja bussiliinide ümbersõiduskeem.


Sadeveetorustiku ehituseks suletakse ligi kaheks kuuks läbivale liiklusele Kopli tänav. Tänav suletakse järgmisel esmaspäeval, 3. mail ja tööd kestavad 25. juunini.

Esimese etapina suletakse lõik Ristiku ja Variku tänava vahel. Teise etapina suletakse lõik Variku ja Kopli ristmikust kuni Roopa tänavani.

Bussiliin nr 8 on suunatud ümbersõiduteekonnale Roopa - Mesika - Kraavi - Ristiku - Roopa ja tagasiteel Roopa - Ristiku - Kraavi - Mesika - Roopa. Peatused Kesa ja Kopli suletakse. Kopli ajutised peatused paigaldatakse Kraavi tänavale Kraavi ja Ristiku ristmiku lähistele. Kraavi peatuste asenduspeatus on Roopa või Mesika peatused .

Kohalikega kooskõlastatakse kinnistutele juurde ja väljapääs.


22. märtsil algab K. E. von Baeri tänaval sademeveetorustiku ehitus.

Edasi liigutakse töödega Näituse ja J. Liivi tänavale. Kogu ehitusperiood kestab kuni 21. juunini 2021.

Esimeses etapis suletakse tänav K. E. von Baeri 1 majast kuni  Oru tänava ristmikuni. Sulgemisperiood kestab 22.03 - 30.04. Kohalikele elanikele tagatakse juurdepääs.

Edasi liigutakse töödega 50-meetriste lõikudena mööda K. E. von Baeri tänavat Näituse tänavale (K. E. von Baeri ja Veski tänava vaheline lõik) ja J. Liivi tänavale  (K. E. von Baeri ja J. Liivi 2 vaheline lõik). Esialgsete plaanide kohaselt suletakse Näituse tänava lõik suletakse 3. maist kuni 11. juunini ja J. Liivi tänava lõik 20. maist kuni 21. juunini.

Pärast torustikutöid tänav asfalteeritakse ja uuendatakse ka piirkonna tänavavalgustus.